Damp & Fjernvarme

V. Sæmer & Søn a/s udfører opsætning samt servicering af dampanlæg på varmecentraler og fjernvarmeanlæg i husstande.

Nye fjernvarmekedler er opbygget af robuste og enkle komponenter, som både er brugervenlige og sikrer minimal og let service.

En ny fjernvarmeinstallation hverken støjer eller sviner, og rummet kan uden problemer benyttes til andre formål end blot opbevaring.

Ring til os for en snak om mulighederne for fjernvarme i din bolig.